måndag 3 november 2008

Negativismen förför. Vem vill inte bli genusforskare?

Här finns en fantastisk värvningsaffisch för att få dig att sluta dig till en ljuvlig skara personer. Vem vill inte delta i genusforskningen som idag

uppvisar idag en
teoretisk mångfald som gör fältet
spännande och dynamiskt. Det är ett fält
som utmanar traditionella föreställningar
om forskning genom att problematisera
maktrelationer kopplade till kön/genus.
Detta uppfattas inte oväntat ibland som
kontroversiellt inom akademin.


Inte oväntat? Kanske desto mer oväntat då vi har ett antal professorer, som väl i egenskap av sin yrkestitel ändå företräder akademin, och inte bara akademin, utan den absoluta makten inom akademin. T. ex, Tiina Rosengren i Lund, som dessutom verkar ha en enorm makt över universitetet när det gäller införandet av certifieringsombud som ska övervaka att varenda ord som sägs på universitetet är genuskorrekt.

Men makt är väl inte fel om den riktas mot "makten"? Eller hur blev det nu?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar