måndag 3 november 2008

Carl Forsberg mot negativismen

En människa finns tydligen i Sverige som avsvurit sig negativismens sunkiga evangelium: Carl Forsberg. Så här skriver han i en debattartikel i DN:

Vi som arbetar runt tidskriften Aorta och Senter for Frie Kunster i Oslo vill därför ta åtminstone vårt eget ansvar. Vi överger härmed vår långvariga subversiva verksamhet i randen av det uppburna kulturlivet och klättrar rakt upp i elfenbenstornet. Därifrån basunerar vi ut: Det är faktiskt inte språkproblematik på papper som intresserar oss, utan den eviga utsikten över den verkliga världen. Inte konst som handlar om konst, utan konst som handlar om livet. Vi tar oss rätten att peka ut bra och dåligt, vackert och fult, intressant och sövande. Kanske kan vår nya maktposition stärka några vilsna postmoderna avantgardister som nu kan stånga sina sköra skallar mot oss, snarare än mot en odefinierbar och ständigt undanglidande borgerlighet?


Det är luft som det går att andas i.

I samma debatt höll stackars Raattamaa nästan på att kväva sig själv med obegripligheter när han skulle försöka utrycka sig positivt om något över huvud taget; det blev mest en gegga av allmänn negativistism: "Naturligtvis måste uppdraget vara att bryta mot alla kanonformer, normer och auktoriteter, medvetna och omedvetna," skrev han.

Naturligtvis.

1 kommentar: