lördag 31 januari 2009

Mossigt nytänkande hos filmdraken Gentele

Vad är det egentligen en filmkritiker förväntar sig av en film idag? Svenska Dagbladets Jeanette Gentele fokuserar som brukligt är bara på ting som är "nyskapande", och passar idag på att sprida sitt hjärnmögel när det gäller Filmdraken, alltså kvällens prisutdelning i Göteborg för Nordens bästa film. Hennes filmkritik, idag under den talande rubriken "Svenska filmare testar nya grepp", präglas oftast av en intellektuell lättja eftersom hon aldrig förklarar varför något är bra/dåligt - allt döms bara utifrån om det är "nytt". Nåja. Hur negativistisk är då Gentele?

Jag skulle svara fruktansvärt, men ni får döma själva:

"[m]an kan också konstatera att allt fler prövar nya grepp i såväl dokumentär som spelfilm" (vilket då automatiskt skall vara en bra sak - dock ej förklarat varför).

"Ett annat uppmärksammat exempel på nytänkande är [...] en animerad dokumentär om kriget mellan Israel och Libanon för 25 år sedan".

"Men det finns också unga svenska spelfilmsregissörer som inte är rädda för nya grepp."

"Ja, något helt nytt i svensk film vill jag ändå påstå att Karaokekungen är"

(Jämför även det tidigare inlägget om Gentele och guldbaggen).

onsdag 28 januari 2009

Galen konst med negativistiska försvarare


Kanske behöver man inte förstöra sin kväll med att förfasa sig över den nu allmänt utskällda konstfacksstudenten Anna Odell och hennes konstprojekt/besök på psyket - det gör så många redan. Det är ju knappast ett oväntat drag eftersom avantgardistisk konst i princip är det enda som lärs ut på Konstfack.

Självfallet är normbrytande konst av Foucault-marinerade studenter (för att citera Johan Lundberg) som tar upp psykvårdssängar ett slöseri med samhällets resurser som många påpekat, men, tänker jag stilla, det är det ju redan från början eftersom studenten med statliga medel utbildar sig vid en institution som försvarar och triggar denna typ av handlingar i konstens namn. Det är helt i sin ordning att ta upp vårdplatser, men däremot "ett övertramp att analysera projektet nu" för att tala med konstfacksstudenten Åsa Elieson. Odell vill nämligen inte uttala sig om sina gärningar förrän verket presenteras i maj. Det är viktigt att sätta upp gränser minsann! Hur skulle världen annars se ut?

Det roligaste, och sorgligaste, med det hela är att läsa försvararnas negativistiska argment:

Konstfacks rektor Ivar Björkman menar kort att "En av konstens viktiga roller är [...] väcka nya frågor om vår tid och det samhälle vi lever i."

Konstfacksprefekten Olof Glemme har ett enkelt, inövat, ultranegativistiskt, och på denna blogg inte särskilt ovanligt, svar på frågan vad man får göra i konstens namn:
"Konsten handlar om att pröva gränser. Det går inte att vara kategorisk."

Magnus af Petersens, intendent på Moderna museet menar enligt Svenska Dagbladet "att man måste skilja på om ett verk är lagligt och om det är konstnärligt intressant. Många konstnärer arbetar i gränslandet för vad som är lagligt och att provocera fram moraliska frågor ingår nästan i 'arbetsbeskrivningen'."

Dror Feiler menar i samma artikel att om konstverket "skulle mynna ut i att situationen för mentalsjuka och psykvården förbättras" skulle den vara förlåten. Dock är ju en kvalificerad gissning att den Foucault-marinerade studenten, för att tala med MAO-bloggens Lundberg, "kommer att komma fram till det gamla vanliga som kostnärer bruka komma fram till när de 'forskar': att sinnessjukdom är en social konstruktion och att gränserna mellan det normala och det onormala, mellan det sjuka och det friska, är i högsta grad diffusa." Inget nytt under den relativistiska och postmoderna solen.

Newsmill ger plats åt en annan försvarare av Odell, Joanna Rytel, som försöker förklara varför allt enligt henne skall vara tillåtet i konsten, och som försvarar Odells beteende genom att göra henne till martyr och helgon: "Konstnären rör sig gränslöst då den endast är knutet till sig själv som institution. Allt är tillåtet så länge man inte offrar ett offer på vägen. Till offer hör dom svaga och utsatta i samhället. Men ibland offrar man ett offer för att hjälpa hundra." Konstnären är i princip en utvald sanningssägare: "Vem annars här i samhället skulle utsätta sig och spela psykisk sjuk och låta sig intas på psyket av idioter om inte yrke: Konstnär. Vem skulle offra sig själv så och sedan berätta för omvärlden om det viktiga?". Efter det blir försvaret en enda lång förvirrad och sluddrig PK-kavalkad om totalrelativism och konstens politiska dimensioner: "Konst är allt, konst kan vara ingenting, konst är inget speciellt, alla kan vara konstnärer." Så mycket för det speciella yrket: Konstnär.

Frågan är kanske om Odell bara är en simulerad sjuk. Kanske är hon också, framförallt, en simulerad konstnär.

Nåja, äkta spännande och inte minst utmanande för framtidens studenter på Konstfack vore väl att sjösätta konstprojektet "Att misslyckas med sitt examensprojekt på Konstfack". Det lär vara mycket, mycket svårt. Lycka till.

måndag 26 januari 2009

SvD lanserar begreppet "ultrakontroversiell"

Svenska Dagbladets Sofia Strandberg lanserade den 26/1 begreppet "ultrakontroversiell" (ändrat den 27/1 till bara "kontroversiell") , ett nytt favorituttryck här på bloggen. Nu handlar tyvärr inte Strandbergs artikel om postmoderna provokatörer, utan katolska förintelseförnekare i det ultrakonservativa (vilket förmodligen var ordet som Strandberg tänkte på) prästbrödraskapet S:t Pius X (SSPX).

Men tack ändå, Strandberg, för "ultrakontroversiell" som bara har 97 träffar på Google. Att jämföra med "ultrakonservativ" som har hela 31 400 träffar.

torsdag 15 januari 2009

Relationsanarkins negativistiska luftslott


"Relationsanarkisten" Dr Andie (Andie Nordgren) har under en längre tid på nätet och i media spridit relationsanarkins upplevt överlägsna teorier. Och visst låter det fint: fri sexualitet, fri kärlek etc., men problemet ligger knappast där, det är när man studerar teoribygget bakom som man ser hur Nordgren nedvärderar, dekonstruerar och negativiserar alla värden utan att bygga upp något alternativt värde som man bör bli orolig. Var hamnar en totalrelativism som löpt amok? Var går gränserna? När skall man sluta dekonstruera normer?

Relationsanarkin handlar i grunden om dekonstruktivism med negativistiska förtecken, och jag vill poängtera att det enbart är det som skall kritiseras här: en teoretisk underbyggnad som får sitt värde genom dekonstruktion, ifrågasättande och negativism, inte genom uppbyggnad eller samtal. Det definieras inte något mål eller värde mer än att rasera normer.

Jag laddade hem Nordgrens broschyr för att studera det hela, och här kommer en del av det negativistiska innehållet att presenteras:

"Relationsanarki ifrågasätter idén att kärlek är en särskild, begränsad känsla som för att vara äkta bara kan finnas mellan två personer i taget."

"Det är inte 'riktig kärlek' för att man anpassar sig till varandra enligt någon mall. [...] Kom ihåg att det finns ett väldigt starkt normsystem som talar om hur man bör leva och vad riktig kärlek är. [...] Jobba tillsammans med människor du älskar för att hitta utvägar och tricks som gör att ni kan undvika de normer som ställer till problem. [...] Låt inte dina relationer drivas av rädsla för samhällsnormerna."

I Fria Tidningen förtydligar Jon Jordås relationsanarkins idé:

"- När två personer blir kära i varandra väljer de ofta att bli 'ihop'. [...] Med ihop-formen medföljer en rad regler och samhällsenliga normer. Den traditionella relationen bygger [...] på uppoffringar. Det plågsamma är anpassningen som är ett grundläge i den traditionella relationen. Att individerna kompromissar med sina egna intressen för att lösa konflikter inom relationen. - Relationsanarkin består i att göra det så okomplicerat som möjligt, att se två individer som gör saker, och inte förhållandet. Vi vill ödmjukast be folk att tänka över det, säger Jon Jordås."

Jag vänder mig inte emot hbt-relationer, och vill heller inte peta på vad eller hur vuxna människor gör i sovrummet - däremot vänder jag mig emot en utflippad relationsrelativism/negativism som inte bygger upp andra värden än det upplevda värdet i att rasera traditionella värden, slentrianmässigt "utmana normer" och vara "nytänkande".

För det första använder relationsanarkistiska teoretiker en negativistisk grund för sina teorier, för det andra nedvärderar de och förminskar traditionella relationsformer, för det tredje har de inte satt upp moraliska eller etiska gränser för hur långt den normbrytande, i grunden egoistiska lustbejakande, hedonistteorin kan gå (var tar normbrytandet slut? pedofili? zoofili? nekrofili?).

Jag vill ödmjukast be folk att tänka över det.

tisdag 13 januari 2009

Guldbaggenegativism


Det årliga jippot som går under namnet Guldbaggegalan intresserar mig föga; däremot intresserar det mig att Svenska Dagbladets Jeanette Gentele under den talande rubriken "Ingen plats för nyskapande" (090113) brer ut sin negativistiska syn på hur prisutdelning bör gå till:

"En nyskapande film som Ruben Östlunds De ofrivilliga blev helt utan baggar. Det visar åter igen hur traditionellt för att inte säga konventionellt Guldbaggejuryn röstar år efter år. De redan väl etablerade belönas på nykomlingarnas bekostnad."

Man frågar sig förstås om det inte är kvalitet som skall belönas även i filmsammanhang. Får debutanter nobelpris i litteratur? Får studenter på grundnivå nobelpris i fysik, medicin eller kemi? Är det slitna uttrycket "nyskapande" samma sak som kvalitet? Men för Gentele handlar det inte om kvalitet - man skall uppenbarligen prisas för att man skall få sin beskärda del av strålkastarljuset; som att det skulle vara en demokratisk rättighet att alla regissörer i Sverige skall få en guldbagge så att de känner sig lika mycket "sedda" - ja, det är faktiskt så Gentele skriver:

"Men jag tror att det är fatalt för intresset för Guldbaggen om den nya generationen av regissörer inte känner sig sedda."

Intellektuellt haveri.

onsdag 7 januari 2009

Hoppfullt citat


Allt är inte mörker. Dagens citat som andas hopp kommer från Annika Ekdahl, adjungerad professor i textilkonst på HDK - Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet:

"- Jag är, och har nog alltid varit, förankrad i den klassiska textila konsten. Alldeles frivilligt [...] Jag uppskattar och uppmuntrar begåvade och ärliga experiment. Men jag anser att vi många gånger i vår iver att vara nyskapande skaffar oss ett tunnelseende som begränsar, inte befriar."

(
Göteborgs-Posten 2009-01-07, som kopierat sin artikel direkt från universitetes hemsida.)