måndag 17 november 2008

Positivt formulerad kritik efterlyses

Ett rop ut i mörkret!

Vem kan hitta en nutida kritisk artikel om ett konstnärligt verk, där kritikern huvudsakligen lyfter fram positiva värden med verket?

Följande formler verkar dominera dagens kritik:

1) Beskrivning av några olika verk. Den här artikeln ur sydsvenskan är ett exempel på detta.

2) Beskrivning av några olika verk, samt några negativistiska floskler. Det finns många exempel på sådant här på bloggen.

Frågan är om det finns någon kritiker kvar, som skriver artiklar i t.ex. dagspressen, som faktiskt kan lyfta fram positiva värden i ett verk. Och som kan göra det bättre än de flesta andra.

Tävling härmed utlyst. Fina priser utlovas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar