torsdag 13 november 2008

Negativism i studieförbunden

Att formulera något positivt och sedan hålla fast vid det, är något som verkar bli allt svårare för människor. Men hur många etablerade sanningar och normer finns det? Är de inte snart alla genomtröskade i negativismens kvarnar? Och vad ska man göra när det är slut på positiva projekt? Köra en vända till?

Även ett av studieförbunden har nu gett upp sina kunskapsideal:

- Vi vill ifrågasätta etablerade sanningar och normer. Det är en av den fria folkbildningens viktigaste uppgifter, säger Lars Häger, chef för Studiefrämjandet i Uppsala.

Så skönt det måste vara att nu stå på frihetens sida mot det massiva förtrycket som kommer från, de märkligt odefinierade, etablerade sanningarna och normerna. Och att en "etablerad sanning" begreppsmässigt betyder att den är sann, verkar inte bekymra denna rebell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar