måndag 24 november 2008

Negativism ända upp i statens kulturråd

Kulturrådets sakkunniga, bland andra Tomas Forser, Mats Hjelm, Joakim Milder och Maria Lantz, den sistnämnda från Kungliga Konsthögskolan, har skrivit debattartikel i DN, där de försöker försvara att staten finansierar konstsektorn i samhället. Initiativet är för all del lovvärt, då skattesystemet i vårt land gett en tradition där mecenatskap kommit helt i skymundan.

Vad har man då att anföra till konstens försvar? Varför är konsten värd att plöja ned skattepengar i? Jo hör och häpna:

"Konstens samhällsfunktion bär däremot på en visionär och kritisk kraft som ska kunna störa och överraska den breda rörelsen. Den omprövar och föreslår nya synsätt, positioner och maktrelationer inom kulturen."


OK, här anar man att mer ren negativism finns att hämta, trots att vi nu rör oss hos den absoluta makteliten i svenskt konstliv. Och se:

"Och just så menar vi att konstnärer kan ses: de som både sinnligt och intellektuellt spejar mot det som vi bara anar, de som lyckas med att iaktta och beskriva vart vi är på väg på ett sätt som ifrågasätter och bryter det etablerade sättet att se på samtiden."

Men om statens kulturråd ska motivera konsten måste de väl ändå kunna kläcka ur sig något om vad konsten kan vara bra för. Och något om vilken kvalitet den konst man vill betala statligt för bör ha. Och det har man också:

Den mest komplexa frågan, som tar mycket diskussionstid i vårt arbete, är riktlinjen konstnärlig kvalitet. Detta handlar om kontinuerliga diskussioner och omförhandlingar. Vi bedömer innehållet, vad som görs och utforskas. Kvalitet eller verkshöjd handlar om den drivna kunskapen i kombination med att tänka annorlunda och nytt. Det är viktigt att möjliggöra en mångfald av konstnärliga uttryck och i mångfalden kan det uppstå en gnista som synliggör en ny och oväntad väg.

Ja, mer skrämmande i sin ytliga tomhet blir väl inte ett negativistiskt konstetablissemang i ett land? "Tänka nytt" är verkligen det enda man kan komma fram med. Men detta är ju ett helt och hållet värdelöst argument, som man kan använda för att motivera värdet av allt från barnpornografi till TV-shopprylar med. "Kolla detta är ny barnporr. Å, så bra! Kolla detta är en ny tomato-wizard" Å, så bra."

Vidare jämför man statens satsningar i konst med finansieringen av forskning. Men forskningen kan ju ange olika positiva värden som man vill uppnå; bättre mediciner, bättre kunskap om feudalismen, bättre vattenkraft i tredje världen. Där duger det (än så länge)inte med att säga att man kommer med något nytt, oavsett kvalitet eller inriktning.

Inte konstigt att kulturrådet måste skriva artiklar av det här slaget för att försöka övertyga om sin egen nödvändighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar