tisdag 2 december 2008

Kyrklig ledarnegativism


I Kyrkans tidning nummer 46 2008 för ett antal präster och en förskolechef fram vad det är för biskopar som de tycker bör leda kyrkan i Sverige. Och ja, de vill ha biskopar med följande kvalitéer, ty de "behöver en ny syn på ledarskap i kyrkan":

"Vi behöver ledare som
kan entusiasmera, utmana, provocera", det "krävs en större mångfald och nytänkande bland tänkbara kommande biskopar"! "Nya namn! Andra kompetenser! Öppna kyrkan för influenser och andra erfarenheter än den strikt kyrkliga!".

Det viktigaste är dock att de kommande biskoparna som skall frälsa kyrkan "våga[r] tänka utanför de traditionella kyrkliga ramarna"!

... halleluja?

1 kommentar: