torsdag 15 januari 2009

Relationsanarkins negativistiska luftslott


"Relationsanarkisten" Dr Andie (Andie Nordgren) har under en längre tid på nätet och i media spridit relationsanarkins upplevt överlägsna teorier. Och visst låter det fint: fri sexualitet, fri kärlek etc., men problemet ligger knappast där, det är när man studerar teoribygget bakom som man ser hur Nordgren nedvärderar, dekonstruerar och negativiserar alla värden utan att bygga upp något alternativt värde som man bör bli orolig. Var hamnar en totalrelativism som löpt amok? Var går gränserna? När skall man sluta dekonstruera normer?

Relationsanarkin handlar i grunden om dekonstruktivism med negativistiska förtecken, och jag vill poängtera att det enbart är det som skall kritiseras här: en teoretisk underbyggnad som får sitt värde genom dekonstruktion, ifrågasättande och negativism, inte genom uppbyggnad eller samtal. Det definieras inte något mål eller värde mer än att rasera normer.

Jag laddade hem Nordgrens broschyr för att studera det hela, och här kommer en del av det negativistiska innehållet att presenteras:

"Relationsanarki ifrågasätter idén att kärlek är en särskild, begränsad känsla som för att vara äkta bara kan finnas mellan två personer i taget."

"Det är inte 'riktig kärlek' för att man anpassar sig till varandra enligt någon mall. [...] Kom ihåg att det finns ett väldigt starkt normsystem som talar om hur man bör leva och vad riktig kärlek är. [...] Jobba tillsammans med människor du älskar för att hitta utvägar och tricks som gör att ni kan undvika de normer som ställer till problem. [...] Låt inte dina relationer drivas av rädsla för samhällsnormerna."

I Fria Tidningen förtydligar Jon Jordås relationsanarkins idé:

"- När två personer blir kära i varandra väljer de ofta att bli 'ihop'. [...] Med ihop-formen medföljer en rad regler och samhällsenliga normer. Den traditionella relationen bygger [...] på uppoffringar. Det plågsamma är anpassningen som är ett grundläge i den traditionella relationen. Att individerna kompromissar med sina egna intressen för att lösa konflikter inom relationen. - Relationsanarkin består i att göra det så okomplicerat som möjligt, att se två individer som gör saker, och inte förhållandet. Vi vill ödmjukast be folk att tänka över det, säger Jon Jordås."

Jag vänder mig inte emot hbt-relationer, och vill heller inte peta på vad eller hur vuxna människor gör i sovrummet - däremot vänder jag mig emot en utflippad relationsrelativism/negativism som inte bygger upp andra värden än det upplevda värdet i att rasera traditionella värden, slentrianmässigt "utmana normer" och vara "nytänkande".

För det första använder relationsanarkistiska teoretiker en negativistisk grund för sina teorier, för det andra nedvärderar de och förminskar traditionella relationsformer, för det tredje har de inte satt upp moraliska eller etiska gränser för hur långt den normbrytande, i grunden egoistiska lustbejakande, hedonistteorin kan gå (var tar normbrytandet slut? pedofili? zoofili? nekrofili?).

Jag vill ödmjukast be folk att tänka över det.

2 kommentarer:

 1. "Jobba tillsammans med människor du älskar"

  Negativt, egocentrerat?

  Relationsanarki handlar om att bryta mot normer som en tycker är negativa. Inte om att bryta mot normer bara för att bryta mot normer. Och det finns riktlinjer också, en bör respektera andras gränser och utveckla relationer utifrån vad alla inblandade vill, inte manipulera, inte kräva.

  SvaraRadera
 2. Instämmer med Elin, du väljer ut de negativistiska bitarna och undanhåller för läsaren de positiva. Det är inte intellektuellt hederligt.

  Somna om!

  SvaraRadera